Prof. dr hab. Anna Burzyńska

Prof. dr hab. Jolanta Dudek

dr hab. Andrzej Hejmej, prof. UJ

dr hab. Andrzej Juszczyk

dr hab. Michał Rusinek

dr hab. Mateusz Skucha

dr hab. Dorota Wojda

dr hab. Cezary Zalewski

dr Iwona Boruszkowska

dr Michalina Kmiecik

dr Katarzyna Kucia-Kuśmierska

dr Monika Świerkosz