mgr Katarzyna Kucia-Kuśmierska

Ukończyła studia komparatystyczne na Wydziale Polonistyki UJ. Interesuje się problematyką szeroko rozumianych związków muzyki z literaturą. Pisze pracę doktorską poświęconą współczesnym operowym i oratoryjnym adaptacjom literatury religijnej w Katedrze Teorii Literatury (UJ), pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Hejmeja. Studiuje również śpiew solowy w klasie mgr Ewy Wolak na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Krakowie.

Publikacje:

Muzyczne trwanie wobec przemijania. „Three Poems by Czeslaw Milosz" Pēterisa Vasksa, „Baltica~Silesia" 2013, nr 1 (1).

Kierkegaard słucha „Don Giovanniego" Mozarta. Muzyka a inne media, „Konteksty Kultury" 2013, nr 10 B.

Symbole poetyckie w symbolach muzycznych. „Łabędź" do słów Wacława Berenta na głos i fortepian Karola Szymanowskiego, „LiteRacje" 2013, nr 4 (31).