dr Michalina Kmiecik

ukończyła komparatystykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, na tej samej uczelni w roku 2015 obroniła pracę doktorską. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej oraz European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (EAM). Współtworzy radę programową serii awangarda/rewizje (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego). Zajmuje się teorią i historią awangardy, intermediami oraz poezją eksperymentalną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybrane publikacje:

 

KSIĄŻKI

 

Drogi negatywności. Nurt estetyczno-religijny w poezji i muzyce awangardowej w XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016 (ISBN 978-83-233-4062-1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblicza miejsca. Topiczne i atopiczne wyobrażenia przestrzeni w twórczości Juliana Przybosia, Universitas, Kraków 2013 (ISBN 978 83 242 2336 7).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKCJE NAUKOWE

 

Awangarda i krytyka. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej, red. J. Kornhauser, M. Szumna, M. Kmiecik, Kraków 2015 (ISBN 978-83-233-4015-7).

 

Awangarda Środkowej i Wschodniej Europy – innowacja czy naśladownictwo? Interpretacje, red. M. Kmiecik, M. Szumna, Kraków 2014 (ISBN 978-83-233-3820-8).

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH I MONOGRAFIACH ZBIOROWYCH

 

Kosmopolityzm awangardy a możliwość pisania regionalnej historii literatury. Przypadek „Zenitu” oraz „L’art contemporain – Sztuka Współczesna”, „Rocznik Komparatystyczny” 2015, nr 6, s. 213-228.

 

Dykcja milcząca: Celan i Webern, „Pamiętnik Literacki” 2015, nr 3, s. 171-193.

Lęk przed świtem albo o nadziejach płynących z ciemności. Przypadek Aleksandra Wata, „Ruch Literacki" 2014, nr 3, s. 315-335.

 

Porządkowanie awangardy, „Wielogłos" 2012, nr 1, s. 85-105.

Milczenie Boga w twórczości literackiej Arnolda Schönberga, „Ruch Literacki" 2012, z. 3-4, s. 465-488.

 

Surrealizm a aleatoryzm. Przypadek „Trois poèmes d'Henri Michaux" Witolda Lutosławskiego, „Teksty Drugie" 2012, nr 1-2, s. 164-175.

 

Spór o nowe widzenie – kilka uwag o obecności Juliusza Słowackiego w twórczości Juliana Przybosia, „Konteksty Kultury" 2012, nr 8, s. 51-64.

 

Wieloznaczność mitu – o warstwowym wyobrażeniu Paryża w twórczości Juliana Przybosia, „Ruch Literacki" 2010, z. 4-5, s. 413-428.

 

Antytradycjonalizm czy inna tradycja – o awangardowej redefinicji nowości, [w:] Tradycja współcześnie – repetycja czy innowacja, red. A. Jarmuszkiewicz, J. Tabaszewska, Kraków 2012, s. 75-84.

 

Programowanie realności. Kraków oczami awangardy, [w:] Międzywojenny Kraków. Architektura. Kultura. Nauka, red. K. Daraż-Duda, J. Klaś, Wydawnictwo Episteme, Kraków 2013, s. 175-192.

 

Teoria awangardy Europy Środkowej i Wschodniej a problem powtórzenia, [w:] Awangarda Środkowej i Wschodniej Europy – innowacja czy naśladownictwo? Interpretacje, red. M. Kmiecik, M. Szumna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2014, s. 301-328.